Talen leren voor iedereen

Interprimair   S2L   is   agent   en   vertegenwoordiger   in   Nederland   van   gerenommeerde talenscholen    in    Engeland,    Frankrijk,    Duitsland    en    Spanje.    De    taalprogramma's combineren   een   hoge   kwaliteit   van   instructie   met   een   verscheidenheid   aan   fysieke en   sociale   activiteiten   en   excursies   om   zo   een   spannende,   leuke   en   effectieve educatieve   en   culturele   ervaring   te   hebben.De   cursussen   spelen   in   op   deelnemers van   alle   leeftijden   en   die   passen   bij   hun   persoonlijkheid   en   leerstijl.   Er   is   een   grote verscheidenheid     aan     flexibele     opties     in     het     cursusaanbod.     Ook     prima     te combineren met een vakantie.   SPECIALE AANBIEDING ENGELS !

Cursussen voor onderwijsgevenden

Scholen   en   onderwijsorganisaties   kunnen   voor   geselecteerde   talencursussen   een Erasmus+   Key   Action-1   subsidie   voor   hun   medewerkers   aanvragen.   De   subsidie dekt   grotendeels   de   kosten   van   de   cursus,   de   reis   naar   de   cursusplaats   en   de verblijfkosten.   De   talencursussen   zijn   geschikt   zijn   voor   leerkrachten   uit   diverse vormen   van   onderwijs.   In   grote   lijnen   gaat   het   om   cursussen   taal,   methodologie, combi   taal   en   methodologie   en   z.g.   bi-cursussen      (incl.   job   shadowing   op   een buitenlandse school).
meer informatie meer informatie
Copyright © 2016  Interprimair. All rights reserved
WELKOM

START2LEARN

 
Frysk

Talen leren voor iedereen

Interprimair    S2L    is    agent    en    vertegenwoordiger    in Nederland     van     gerenommeerde     talenscholen     in Engeland,     Frankrijk,     Duitsland     en     Spanje.     De taalprogramma's   combineren   een   hoge   kwaliteit   van instructie    met    een    verscheidenheid    aan    fysieke    en sociale     activiteiten     en     excursies     om     zo     een spannende,     leuke     en     effectieve     educatieve     en culturele   ervaring   te   hebben.De   cursussen   spelen   in op   deelnemers   van   alle   leeftijden   en   die   passen   bij hun    persoonlijkheid    en    leerstijl.    Er    is    een    grote verscheidenheid      aan      flexibele      opties      in      het cursusaanbod.    Ook    prima    te    combineren    met    een vakantie.   SPECIALE AANBIEDING ENGELS !

Cursussen voor

onderwijsgevenden

Scholen     en     onderwijsorganisaties     kunnen     voor geselecteerde    talencursussen    een    Erasmus+    Key Action-1   subsidie   voor   hun   medewerkers   aanvragen. De    subsidie    dekt    grotendeels    de    kosten    van    de cursus,     de     reis     naar     de     cursusplaats     en     de verblijfkosten.    De    talencursussen    zijn    geschikt    zijn voor   leerkrachten   uit   diverse   vormen   van   onderwijs. In     grote     lijnen     gaat     het     om     cursussen     taal, methodologie,   combi   taal   en   methodologie   en   z.g.   bi- cursussen      (incl.   job   shadowing   op   een   buitenlandse school).
meer informatie meer informatie Start2learn
© Copyright © 2016  Interprimair. All rights reserved  
WELKOM